Rapporten

Laatst bewerkt 08-10-2014

Handreiking Huisstijl Redoutes

Wenken voor het samenhangend ontwikkelen van ‘nieuwe redoutes’,
een eigentijdse verwijzing naar de Tachtigjarige Oorlog in het landschap
.

Lees hier de handreiking ‘Huisstijl Redoutes’ van de gemeente Rijnwaarden. Deze handreiking wil sturing geven aan initiatieven die de kleurrijke geschiedenis van de redoutes uit de Tachtigjarige Oorlog weer zichtbaar maken in het landschap. De Gemeente Rijnwaarden beschouwt cultuurhistorie als een belangrijke bouwsteen van haar identiteit. Ze wil initiatieven die deze cultuurhistorie uitdragen inspireren, ondersteunen en faciliteren.

Bekijk hier het rapport van Ferdinand van Hemmen.

Laatst bewerkt 05-03-2014

Bakens van de 'Oranje Limes'

De rivierverdediging met de Opstand (1568-1648); haar wachtposten, hun tijdloze betekenis als symbool voor een slim verbond met het water.

Bekijk hier het rapport van Ferdinand van Hemmen. >>

Laatst bewerkt 07-04-2007

Archeologisch onderzoek aan de Dorpsdijk te Lobith (deel 2)

In de week van 25 tot en met 29 september 2006 zijn archeologen van het bureau RAAP bezig geweest met opgravingen op het perceel van het voormalige hotel Bisseling. Het onderzoeksrapport, voorzien van diverse afbeeldingen kunt u hieronder in pdf-formaat downloaden.
Bekijk het rapport

Laatst bewerkt 23-11-2006

Archeologisch onderzoek aan de Dorpsdijk te Lobith (deel 1)

Onverwacht is een stukje Lobiths verleden blootgelegd. Een archeologisch onderzoek aan de Dorpsdijk heeft resten van honderden jaren oud aan het licht gebracht. Tot meer dan drie meter onder het straatniveau zijn funderingen en kelders gevonden uit verschillende bouwperioden.