Van het bestuur

Jaarvergadering 2017 Heemkundekring Rijnwaarden

7 april 2017
Partycentrum ''Schipperspoort'' ( fam. Barthen)
Dorpsdijk 30 6915 AE Lobith
Aanvang 19.45 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 8 april 2016
 4. Ingekomen stukken-mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarrekening 2016-Begroting 2017 ( op scherm).
 7. Verslag kascontrole commissie.
  1ste Lid  Dhr. Van Onna  / 2de Lid Dhr. P. van Huet. / reserve lid   Dhr. F. van den Muijsenberg
 8. Verkiezing reserve lid kascontrole.
 9. Bestuursverkiezingen:
  Aftredend en herkiesbaar, Maria Snip-Janssen ( secretaris) enToon Hendriksen (onderhoud gebouw)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting jaarvergadering

 12. 20.30 - 20.45 uur Pauze

 13. Lezing door Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen
  De bewogen geschiedenis van het splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal; het verhaal over een felbegeerde bron van rijkdom en macht, grillige rivierdynamiek en menselijke veerkracht.
  De Rijntakkensplitsing was door de eeuwen heen een felbegeerde bron van rijkdom en macht. Het was een ideale plek om tol te heffen op het scheepvaartverkeer. De tolinkomsten spekten de kas van de graaf van Gelre en verhoogden zijn aanzien. Het splitsingspunt had ook immense strategische betekenis. Sjoemelen met de waterverdeling tussen de Neder-Rijn en de Waal had gevolgen voor de hele Nederlandse delta. Het splitsingspunt trok dan ook vermaarde figuren aan, zoals de Romeinse generaal Drusus, Godfried de Noorman (bijgenaamd de Zeekoning), Maurits van Oranje, en Cornelis Kraijenhof, de geestelijk vader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toch waren de voordelen van het splitsingspunt maar betrekkelijk. In de loop van de tijd verhuisde de splitsing herhaaldelijk; de Rijn was nog zo wispelturig. Steeds moest de mens zich aanpassen om te kunnen blijven profiteren. Tolhuizen, havens en forten kwijnden weg maar elders kwamen die  voorzieningen weer tot leven. Het verhaal van de Rijntakkensplitsing vertelt daardoor niet alleen over grillige rivierdynamiek maar ook over menselijke ambitie en veerkracht.
 14. Afsluiting     
                                          

Geplaatst op 20-03-2017 door HKR

Terug naar het overzicht

Naam:
E-mail: (optional)
Smilies:  

| Vergeet Mij