Van het bestuur

Laatst bewerkt 22-03-2018

Jaarvergadering 2018 - 6 april - De Oude Waal - Pannerden

Jaarvergadering 2018 Heemkundekring Rijnwaarden
6 april 2018 Zalencentrum "De Oude Waal"
Schoolstraat 6 - 6911 AZ Pannerden
Aanvang 19.45 uur

Agenda & Notulen

Aansluitend:

 

Lezing door Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen

"De bewogen geschiedenis van het splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal; het verhaal over een felbegeerde bron van rijkdom en macht, grillige rivierdynamiek en menselijke veerkracht"
De Rijntakkensplitsing was door de eeuwen heen een felbegeerde bron van rijkdom en macht. Het was een ideale plek om tol te heffen op het scheepvaartverkeer. De tolinkomsten spekten de kas van de graaf van Gelre en verhoogden zijn aanzien. Het splitsingspunt had ook immense strategische betekenis. Sjoemelen met de waterverdeling tussen de Neder-Rijn en de Waal had gevolgen voor de hele Nederlandse delta. Het splitsingspunt trok dan ook vermaarde figuren aan, zoals de Romeinse generaal Drusus, Godfried de Noorman (bijgenaamd de Zeekoning), Maurits van Oranje, en Cornelis Kraijenhof, de geestelijk vader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toch waren de voordelen van het splitsingspunt maar betrekkelijk. In de loop van de tijd verhuisde de splitsing herhaaldelijk; de Rijn was nog zo wispelturig. Steeds moest de mens zich aanpassen om te kunnen blijven profiteren. Tolhuizen, havens en forten kwijnden weg maar elders kwamen die  voorzieningen weer tot leven. Het verhaal van de Rijntakkensplitsing vertelt daardoor niet alleen over grillige rivierdynamiek maar ook over menselijke ambitie en veerkracht.

Laatst bewerkt 20-03-2017

Jaarvergadering 2017 Heemkundekring Rijnwaarden

7 april 2017
Partycentrum ''Schipperspoort'' ( fam. Barthen)
Dorpsdijk 30 6915 AE Lobith
Aanvang 19.45 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 8 april 2016
 4. Ingekomen stukken-mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarrekening 2016-Begroting 2017 ( op scherm).
 7. Verslag kascontrole commissie.
  1ste Lid  Dhr. Van Onna  / 2de Lid Dhr. P. van Huet. / reserve lid   Dhr. F. van den Muijsenberg
 8. Verkiezing reserve lid kascontrole.
 9. Bestuursverkiezingen:
  Aftredend en herkiesbaar, Maria Snip-Janssen ( secretaris) enToon Hendriksen (onderhoud gebouw)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting jaarvergadering

 12. 20.30 - 20.45 uur Pauze

 13. Lezing door Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen
  De bewogen geschiedenis van het splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal; het verhaal over een felbegeerde bron van rijkdom en macht, grillige rivierdynamiek en menselijke veerkracht.
  De Rijntakkensplitsing was door de eeuwen heen een felbegeerde bron van rijkdom en macht. Het was een ideale plek om tol te heffen op het scheepvaartverkeer. De tolinkomsten spekten de kas van de graaf van Gelre en verhoogden zijn aanzien. Het splitsingspunt had ook immense strategische betekenis. Sjoemelen met de waterverdeling tussen de Neder-Rijn en de Waal had gevolgen voor de hele Nederlandse delta. Het splitsingspunt trok dan ook vermaarde figuren aan, zoals de Romeinse generaal Drusus, Godfried de Noorman (bijgenaamd de Zeekoning), Maurits van Oranje, en Cornelis Kraijenhof, de geestelijk vader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toch waren de voordelen van het splitsingspunt maar betrekkelijk. In de loop van de tijd verhuisde de splitsing herhaaldelijk; de Rijn was nog zo wispelturig. Steeds moest de mens zich aanpassen om te kunnen blijven profiteren. Tolhuizen, havens en forten kwijnden weg maar elders kwamen die  voorzieningen weer tot leven. Het verhaal van de Rijntakkensplitsing vertelt daardoor niet alleen over grillige rivierdynamiek maar ook over menselijke ambitie en veerkracht.
 14. Afsluiting     
                                          

Laatst bewerkt 20-03-2017

Leden aantal HKR in cijfers, maart 2017

 

PLAATSLEDEN HEEMKUNDEPERCENTAGE
Lobith5018,1%
Aerdt4616,7%
Tolkamer4317,8%
Herwen4913,4%
Pannerden3412,3%
Spijk103,6%

Totaal aantal leden op het Gelders Eiland: 226 Leden

Buiten het Eiland in Nederland en in Duitsland: 50 leden = 18,1 %

Totaal aantal leden: 276

Laatst bewerkt 03-10-2016

Van het bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 8 april 2016 is besloten om de porto bijdrage voor het verzenden van De Waordsman aan leden woonachtig buiten de Gemeente Rijnwaarden (= het Gelders Eiland) met ingang van 2017 te verhogen naar 11,00 Euro per jaar.

De reden hiervoor is dat Post.nl de laatste jaren de tarieven fors heeft verhoogd.

Per lid zijn de verzendkosten inmiddels 11,68 Euro per jaar (voor vier maal De Waordsman), een flink stuk hoger dan de jaarlijkse bijdrage tot nu toe. Een digitale versie van De Waordsman per email is een kosteloos alternatief dat wij u ook kunnen bieden. In dat geval betaalt u alleen het lidmaatschapsgeld voor de vereniging en verder geen extra porto bijdrage. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken verzoeken wij hierover een bericht te sturen naar ons e-mailadres: info@heemkundekringrijnwaarden.nl.