Artikelen

Dansende Rivieren (animatie)

In de Gelderse Poort, en vooral in de Rijnstrangen, liggen dijken op plaatsen waar geen rivier meer te bekennen is. Grillige patronen van vrij meanderende rivieren zijn de overblijfselen van oude rivierbeddingen.


Deze animatiefilm laat zien hoe rivieren hun loop in de afgelopen 500 jaar verlegd hebben en hoe mensen het water naar hun hand trachtten te zetten door de rivier in een korset van dijken te persen,
kanalen te graven en splitsingspunten te verleggen.
Dat de rivieren tegenwoordig weer vrij spel in de uiterwaarden krijgen blijkt uit de laatste episode. Deze reconstructie is gebaseerd op kaartmateriaal en hypotheses.Animatiefilm uit 1999 gemaakt in opdracht van WNF, RIZA en Bureau Stroming.
Productie: Ontwerpstudio La Deich i.s.m. ARK Natuurontwikkeling

Geplaatst op 05-11-2014 door HKR

Terug naar het overzicht