Activiteiten van Heemkundekring Rijnwaarden

Laatst bewerkt 22-03-2018

Jaarvergadering 2018 - 6 april - De Oude Waal - Pannerden

Jaarvergadering 2018 Heemkundekring Rijnwaarden
6 april 2018 Zalencentrum "De Oude Waal"
Schoolstraat 6 - 6911 AZ Pannerden
Aanvang 19.45 uur

Agenda & Notulen

Aansluitend:

 

Lezing door Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen

"De bewogen geschiedenis van het splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal; het verhaal over een felbegeerde bron van rijkdom en macht, grillige rivierdynamiek en menselijke veerkracht"
De Rijntakkensplitsing was door de eeuwen heen een felbegeerde bron van rijkdom en macht. Het was een ideale plek om tol te heffen op het scheepvaartverkeer. De tolinkomsten spekten de kas van de graaf van Gelre en verhoogden zijn aanzien. Het splitsingspunt had ook immense strategische betekenis. Sjoemelen met de waterverdeling tussen de Neder-Rijn en de Waal had gevolgen voor de hele Nederlandse delta. Het splitsingspunt trok dan ook vermaarde figuren aan, zoals de Romeinse generaal Drusus, Godfried de Noorman (bijgenaamd de Zeekoning), Maurits van Oranje, en Cornelis Kraijenhof, de geestelijk vader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toch waren de voordelen van het splitsingspunt maar betrekkelijk. In de loop van de tijd verhuisde de splitsing herhaaldelijk; de Rijn was nog zo wispelturig. Steeds moest de mens zich aanpassen om te kunnen blijven profiteren. Tolhuizen, havens en forten kwijnden weg maar elders kwamen die  voorzieningen weer tot leven. Het verhaal van de Rijntakkensplitsing vertelt daardoor niet alleen over grillige rivierdynamiek maar ook over menselijke ambitie en veerkracht.

Laatst bewerkt 08-06-2017

Lezing Heemkundekring Rijnwaarden I 23 juni

Vrijdag 23 juni Om: 20.00 uur in het kerkje te Aerdt

Lezing door Sander Woonings van Stichting Aircraft Research Group (ARGA)

Leden vrij intree, niet leden € 2,50

De crash van een RAF Supermarine Spitfire Fotoverkenner bij Herwen op 22 Maart 1940

Sander is een voormalig inwoner van Herwen en zal voor de tweede maal een lezing geven van dit zeer bijzondere verhaal. Een verhaal over de allereerste Spitfire die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse Luftwaffe werd onderschept en neergeschoten en waarbij de Britse piloot op dramatische wijze om het leven kwam. Een verhaal over de ontwikkeling en toepassing van de militaire luchtfotografie en verkenning. Maar boven alles het verhaal van de dappere en moedige Britse piloot die op extreme en eenzame hoogte in zijn onbewapende fotoverkenner een zeer geheime en gevaarlijke missie vloog boven vijandelijk gebied…..in een tijd dat Nederland nog niet in oorlog was met Duitsland.

De lezing is compleet herzien en vernieuwd en zal nu ondersteund worden met vele nog nooit getoonde foto’s en documenten welke door de familie van de Britse vlieger ter beschikking zijn gesteld. Tevens zijn er intrigerende ontwikkelingen te melden ten aanzien van de exacte crashplaats van het vliegtuig. Hierin speelt Huis Aerdt een grote rol.

Laatst bewerkt 20-03-2017

Jaarvergadering 2017 Heemkundekring Rijnwaarden

7 april 2017
Partycentrum ''Schipperspoort'' ( fam. Barthen)
Dorpsdijk 30 6915 AE Lobith
Aanvang 19.45 uur

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 8 april 2016
 4. Ingekomen stukken-mededelingen.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarrekening 2016-Begroting 2017 ( op scherm).
 7. Verslag kascontrole commissie.
  1ste Lid  Dhr. Van Onna  / 2de Lid Dhr. P. van Huet. / reserve lid   Dhr. F. van den Muijsenberg
 8. Verkiezing reserve lid kascontrole.
 9. Bestuursverkiezingen:
  Aftredend en herkiesbaar, Maria Snip-Janssen ( secretaris) enToon Hendriksen (onderhoud gebouw)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting jaarvergadering

 12. 20.30 - 20.45 uur Pauze

 13. Lezing door Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen
  De bewogen geschiedenis van het splitsingspunt van Neder-Rijn en Waal; het verhaal over een felbegeerde bron van rijkdom en macht, grillige rivierdynamiek en menselijke veerkracht.
  De Rijntakkensplitsing was door de eeuwen heen een felbegeerde bron van rijkdom en macht. Het was een ideale plek om tol te heffen op het scheepvaartverkeer. De tolinkomsten spekten de kas van de graaf van Gelre en verhoogden zijn aanzien. Het splitsingspunt had ook immense strategische betekenis. Sjoemelen met de waterverdeling tussen de Neder-Rijn en de Waal had gevolgen voor de hele Nederlandse delta. Het splitsingspunt trok dan ook vermaarde figuren aan, zoals de Romeinse generaal Drusus, Godfried de Noorman (bijgenaamd de Zeekoning), Maurits van Oranje, en Cornelis Kraijenhof, de geestelijk vader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Toch waren de voordelen van het splitsingspunt maar betrekkelijk. In de loop van de tijd verhuisde de splitsing herhaaldelijk; de Rijn was nog zo wispelturig. Steeds moest de mens zich aanpassen om te kunnen blijven profiteren. Tolhuizen, havens en forten kwijnden weg maar elders kwamen die  voorzieningen weer tot leven. Het verhaal van de Rijntakkensplitsing vertelt daardoor niet alleen over grillige rivierdynamiek maar ook over menselijke ambitie en veerkracht.
 14. Afsluiting     
                                          

Laatst bewerkt 06-09-2016

De Heemkundekring bestaat 25 jaar!

Feestelijke jubileumbijeenkomst
Voor leden, sponsors en andere belangstellenden

Zondagmiddag 9 oktober
Van 14:00 tot 17:00 uur

Op een schitterende locatie
Huis Aerdt
Molenhoek 2, 6914KM Herwen

De oral history of mondelinge geschiedenis van Rijnwaarden zal hierbij een belangrijk uitgangspunt zijn.

Laatst bewerkt 13-03-2016

Jaarvergadering 2016 Heemkundekring Rijnwaarden

8 april 2016
Dorpshuis "de Spieker"
Willibrordusweg 1a 6917 AM Spijk
Aanvang 19.45 uur

 1. Opening door de voorzitter

 2. Vaststellen agenda

 3. Notulen  vorige jaarvergadering d.d. 10 april 2015

 4. Ingekomen stukken en mededelingen

 5. Jaarverslag secretaris

 6. Jaarrekening 2015 Begroting 2016 (op scherm)

 7. Vaststellen contributie

 8. Verslag kascontrole commissie
  1ste Lid  Mw. van der Werff - Janssen / 2de Lid Dhr. Van Onna / reserve lid  Dhr. P. van Huet

 9. Verkiezing reserve lid kascontrole

 10. Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar, Hein Janssens (voorzitter) en Michiel van DaslerTussentijds aftredend: Harry Stolk (penningmeester) het bestuur van de HKR stelt Harrold Slijkhuis voor als nieuwe penningmeester

 11. 25 jarig Jubileum Heemkundekring Rijnwaarden  (10-10-2016)

 12. Rondvraag                         

 13. Sluiting jaarvergadering
  20.30 - 20.45 uur Pauze.                                              

 14. Lezing door historicus Edwin Zweers
  Edwin Zweers verteld ons aan de hand van afbeeldingen, landkaarten en originele filmpjes over deze donkere periode in onze recente geschiedenis. Meer over operatie "Plunder" >>

 15. Afsluiting

Laatst bewerkt 11-11-2015

Lezing "Elten een grensgeval" 27-11-2015

Heemkundekring Rijnwaarden presenteert:

Elten een grensgeval
Een lezing met foto- en filmmateriaal door historicus Edwin Zweers

Vrijdagavond 27 november
"De Oude Waal"
Schoolstraat 6
6911 AZ Pannerden

Aanvang 20:00 uur
Leden vrij entree, niet leden 2,50 euro

Spreker is Erwin Zweers uit 's-Heerenberg, die in 1997 is afgestudeerd aan de Radbout Universiteit Nijmegen.

Laatst bewerkt 06-04-2015

Jaarvergadering 2015

De Heemkundekring Rijnwaarden heeft op 10 april 2015 om 19:45 uur haar jaarvergadering in "Taveerne de Bijland" Tolstraat 8-12, 6916 BC Tolkamer.

Na de jaarvergadering zal er om 20:45 uur een lezing zijn met als thema:

De Geschiedenis van Huis Aerdt en zijn bewoners
Rina van Strien neemt ons mee in het wel en wee van Huis Aerdt.

Oorspronkelijk stond hier het slot "ter Cluse". Geen afbeelding of beschrijving is overgebleven. In 1430 is het slot door brand verdwenen. Ongeveer in 1487 moet men zijn overgegeaan tot herbouw van het kasteel. De Tachtigjarige Oorlog laat het kasteel niet ongemoeid en het wordt verwoest.
Dan bouwt Walreaf van Steenhuysen tot oploo een nieuw huis en noemt het Huis Aerdt. Na de van Steenhuysen komen de van Hugenpoth tot Aerdt op het huis Aerdt wonen. Zij zijn wel de bekendste inwoners.

Leden hebben vrij intree - niet leden betalen 2,50 euro.

Laatst bewerkt 04-09-2014

Open Monumentendag 2014

13 en 14 september 2014

"Op reis met de Oranjeprinsen Maurits en Fredrik Hendrik in het landschap van Aerdt en Pannerden"

Centrale locatie (best bereikbaar per fiets):

Dijkmagazijn Heemkundekring Rijnwaarden
Aerdtsedijk 49
Aerdt

Beide dagen Expositie documentatie van 13:00 tot 17:00 uur

Op verkenning tijdens struintochten (intensief: denk aan goed schoeisel)
Zaterdag 13 september: 14:00 uur
Zondag 14 september: 14:00 uur

Klik hier en hier voor het volledige programma en aanvullende informatie

Laatst bewerkt 23-03-2014

Uitnodiging boekpresentatie 1 mei 2014, Gildehuis Lobith

Het bestuur van de Heemkundekring Rijnwaarden heeft het genoegen u, leden van de Heemkundekring Rijnwaarden, en andere belangstellende, uit te nodigen voor een bijzondere ledenavond waarbij het boek gepresenteerd zal worden WIJ ZIJN HIER MAAR ALLEEN, geschreven door Mark Slinkman, lid van onze vereniging en burgemeester van de gemeente Rijnwaarden.

Laatst bewerkt 22-03-2014

11 april 2014: Jaarvergadering 2013 Heemkundekring Rijnwaarden

Locatie: Dorpshuis Eensgezindheid 23, 6913 AC Aerdt
Aanvang: 19.45 uur

Klik hier voor de agenda.

Aansluitend de lezing door dhr. Ad de La Mar:

"De geschiedenis van begraven in Nederland. Een lezing over de funeraire cultuur”.

Veel mensen komen niet graag op een begraafplaats of kerkhof, gekenmerkt door verdrietige herinneringen, doodse stilte, soms wat eng. Anderzijds is het ook een plaats met een eigen geschiedenis, natuur en cultuur, gekenmerkt door vaak fraaie monumenten. Daarover deze avond een interessante cultuurhistorische voordracht door dhr. Ad de La Mar, een kenner van de funeraire cultuur met zijn grafmonumenten in tal van vormen en stijlen (obelisk, cippus, grafkapel, mausoleum). De spreker besteedt hierbij ook aandacht aan onze lokale begraafplaatsen.<< Vorige 1 2 3 Volgende >>